21.04.16 konverents uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste kaasamisest Eesti haridussüsteemi

Täna algusega kell 10.00 toimub Tallinnas konverents, kus arutatakse uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste kaasamise üle Eesti haridussüsteemi.
Konverentsil jagavad kogemusi Kiltsi põhikooli direktor Merje Leemets ning vahetusõpilane Sarah Kriegler. Põgenike haridusalasest nõustamisest räägib aga Lena Jago Lääne-Viru Rajaleidja keskusest.
Konverentsi esimeses pooles esinevad ettekannetega mitmekultuurilisest koolist Aune Valk Haridus- ja Teadusministeeriumist ning väärtuskasvatusest ja multikultuursusest Mari-Liisa Parder Tartu Ülikooli Eetikakeskusest. Lisaks räägib oma muljetest romade kogukonnast Annika Haas MTÜ-st Ambulartoorium.
Konverentsi töötubades arutatakse, kuidas toetada roma noort haridusteel püsimisel, kuidas koolikultuur aitab toetada eesti keele omandamist, kuidas juhtida kultuuridevahelist dialoogi, ületada ksenofoobiat jt.
Konverentsi kava on leitav aadressil http://www.prodia.ee/21-04-2016-konverents
Konverentsil osaleb 60 õpetajat, koolijuhti ja õppenõustamisspetsialisti.
Konverentsi eesmärgiks on võtta kokku projekti „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine" tulemused. Projekti viidi ellu aastatel 2014-2016 ja selle käigus korraldati supervisiooniseminare ja täiendkoolitusi kokku pea 300 osalejale - koolijuhile, õpetajale ja õppenõustamisspetsialistile. Lisaks loodi ka uus veebikeskkond "Muu kodukeelega laps" (http://www.innove.ee/et/yldharidus/muu-kodukeelega).