Uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste õppenõustamise võrgustiku infopäev 08.12.15

08.detsembril 2015 kell 9.00 -13.30 toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna ja Tartu esindustes infopäev uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste õppenõustamise teemal.

Infopäeva eesmärgiks on anda terviklik ülevaade riiklikest vahenditest ja tugiteenustest juhuks, kui tekivad probleemid uusimmigrant ja roma päritolu õpilaste kohanemisega koolis ja
õppetöö edenemisega. Täpsemalt tutvustatakse HTM kaudu eraldatavaid rahastusi koolidele, Rajaleidjate keskuste õppenõustajate funktsiooni, valminud keskkonna „Muu kodukeelega laps" võimalusi, Siseministeeriumi poolt käivitatud ja uusimmigrantidele suunatud kohanemisprogrammi.

Infopäev on suunatud üldhariduskoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning SA INNOVE hariduse tugiteenuste agentuuri Rajaleidja keskuste õppenõustamisspetsialistidele. Ühtlasi on oodatud
meediaväljaannete esindajaid kuulama ettekandeid ja saama osa arutelust.

Infopäeval esinevad Irene Käosaar ja Kersti Kivirüüt Haridus- ja Teadusministeeriumist, Liana Roosmaa Siseministeeriumist, Ave Härsing SA-st Innove. Ühtlasi toimub videosilla vahendusel arutelu, kuidas suurendada koolide enesekindlust töös uussisserändajate ja roma päritolu õpilastega, sh kuidas tagada koolide informeeritus olemasolevatest metoodilistest juhistest ja
õppevarast, kuidas kaasata õpilast koostöösse, kuidas luua toimiv koostöösuhe õpilase kodustega jne.

Ürituse täpsem kava on leitav siit.

Käesolev üritus toimub projekti „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine" raames, mida on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP, www.eeagrants.org) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/