Uudised

21.04.16 konverents uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste kaasamisest Eesti haridussüsteemi

Täna algusega kell 10.00 toimub Tallinnas konverents, kus arutatakse uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste kaasamise üle Eesti haridussüsteemi.
Konverentsil jagavad kogemusi Kiltsi põhikooli direktor Merje Leemets ning vahetusõpilane Sarah Kriegler. Põgenike haridusalasest nõustamisest räägib aga Lena Jago Lääne-Viru Rajaleidja keskusest.
Konverentsi esimeses pooles esinevad ettekannetega mitmekultuurilisest koolist Aune Valk Haridus- ja Teadusministeeriumist ning väärtuskasvatusest ja multikultuursusest Mari-Liisa Parder Tartu Ülikooli Eetikakeskusest. Lisaks räägib oma muljetest romade kogukonnast Annika Haas MTÜ-st Ambulartoorium.
Konverentsi töötubades arutatakse, kuidas toetada roma noort haridusteel püsimisel, kuidas koolikultuur aitab toetada eesti keele omandamist, kuidas juhtida kultuuridevahelist dialoogi, ületada ksenofoobiat jt.
Konverentsi kava on leitav aadressil http://www.prodia.ee/21-04-2016-konverents
Konverentsil osaleb 60 õpetajat, koolijuhti ja õppenõustamisspetsialisti.
Konverentsi eesmärgiks on võtta kokku projekti „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine" tulemused. Projekti viidi ellu aastatel 2014-2016 ja selle käigus korraldati supervisiooniseminare ja täiendkoolitusi kokku pea 300 osalejale - koolijuhile, õpetajale ja õppenõustamisspetsialistile. Lisaks loodi ka uus veebikeskkond "Muu kodukeelega laps" (http://www.innove.ee/et/yldharidus/muu-kodukeelega).

Uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste õppenõustamise võrgustiku infopäev 08.12.15

08.detsembril 2015 kell 9.00 -13.30 toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna ja Tartu esindustes infopäev uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste õppenõustamise teemal.

Infopäeva eesmärgiks on anda terviklik ülevaade riiklikest vahenditest ja tugiteenustest juhuks, kui tekivad probleemid uusimmigrant ja roma päritolu õpilaste kohanemisega koolis ja
õppetöö edenemisega. Täpsemalt tutvustatakse HTM kaudu eraldatavaid rahastusi koolidele, Rajaleidjate keskuste õppenõustajate funktsiooni, valminud keskkonna „Muu kodukeelega laps" võimalusi, Siseministeeriumi poolt käivitatud ja uusimmigrantidele suunatud kohanemisprogrammi.

Infopäev on suunatud üldhariduskoolide õpetajatele ja koolijuhtidele ning SA INNOVE hariduse tugiteenuste agentuuri Rajaleidja keskuste õppenõustamisspetsialistidele. Ühtlasi on oodatud
meediaväljaannete esindajaid kuulama ettekandeid ja saama osa arutelust.

Infopäeval esinevad Irene Käosaar ja Kersti Kivirüüt Haridus- ja Teadusministeeriumist, Liana Roosmaa Siseministeeriumist, Ave Härsing SA-st Innove. Ühtlasi toimub videosilla vahendusel arutelu, kuidas suurendada koolide enesekindlust töös uussisserändajate ja roma päritolu õpilastega, sh kuidas tagada koolide informeeritus olemasolevatest metoodilistest juhistest ja
õppevarast, kuidas kaasata õpilast koostöösse, kuidas luua toimiv koostöösuhe õpilase kodustega jne.

Ürituse täpsem kava on leitav siit.

Käesolev üritus toimub projekti „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine" raames, mida on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP, www.eeagrants.org) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

Ühistegevused ja audiojuhis 29.05.15

koondlogo est prodia logo v

PRESSITEADE                                                                                                                              29.05.2015

Mais 2015 lõppeb MTÜ ProDia poolt läbiviidud projekt “Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine”. Selle raames viidi läbi ühistegevusi ning koostati audiojuhis Vao Majutuskeskuses elavatele varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele.

Täpsemalt:

ühistegevustest - perioodil märts 2014 – mai 2015 viidi ellu 54 ühistegevust/üritust, milles oli kokku 532 varjupaigataotlejast ja rahvusvahelise kaitse saajast osalejat Vao Majutuskeskusest ning 482 kohalikust Väike-Maarja valla elanikust osalejat. Paljud nendest olid samad isikud, kuna osalesid korduvalt tegevustes. Keskmiselt korraldati 4 ühistegevust/ üritust kuus, milles osales keskmiselt 35 Vao Majutuskeskuse elanikku ja samapalju Väike-Maarja elanikku. Ürituste spekter oli väga lai, alates ühisest huvitegevusest kuni spordiürituste ja teemaõhtuteni. Allpool on toodud valik läbiviidud tegevusi:

  • märts 2014 - MTÜ Tarapita sünnipäeva tähistamine, Lennart Merist filmide vaatamine
  • aprill 2014 - Lurichi jooksul osalemine Väike-Maarjas
  • mai 2014 - Rakke noorteõhtul osalemine
  • september 2014 - savikruuside tegemine Savikojas Loka külas
  • november 2014 - sõpruskohtumine jalgpallis ja hiljem ühine küpsetamine ja eine
  • veebruar 2015 - Ukraina teemaõhtu Kiltsi mõisas
  • märts 2015 - sudaani leiva ning lisandite valmistamise õppepäev Kiltsi mõisas

Ühistegevused ja –üritused võeti vastu varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate poolt vastu suure huviga, kuna see pakkus võimalust nii tutvuda Eesti kultuuri ja igapäevaeluga kui ka vahetult suhelda Eesti inimestega. Samuti said Väike-Maarja valla kohalikud elanikud teada palju uut maailma eri piirkondade kultuuride kohta.

audiojuhisest - mais 2015 valmis audiojuhis osalejat Vao Majutuskeskuses elavatele varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele. Audiojuhis annab lühidalt ja selgelt informatsiooni varjupaigataotleja ja rahvusvahelise kaitse saaja õigustest ja kohustustest Eestis viibimise ajal, majutus- ja heakorrareeglitest Vao Majutuskeskuses, keskuse poolt osutatavatest teenustest jt eluks keskuses vajalikest teemadest. Audiojuhis anti välja mälupulgal 8-s keeles (inglise, vene, prantsuse, itaalia, hispaania, dari, araabia, pushtu) ning lisaks juhise audio ja tekstiversioonile on mälupulgalt võimalik leida ka muud teiste asutuste poolt juba publitseeritud infot, sh varjupaiga taotlemise reeglid, pagulase ja täiendava kaitse saanud isiku elamisloa pikendamine, varjupaigamenetluse skeem, infomaterjal - varjupaiga taotlemine Eestis. Ühtlasi on mälupulgal toodud varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele avalikke teenuseid osutavate asutuste kontaktandmed.

Ühistegevused viidi ellu ja audiojuhis koostati projekti nr EPF2013-6 “Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine” raames. Projekti kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium.

Lisainfo:

Tanel Mätlik

Projektijuht

MTÜ ProDia

+372 5102705

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.