MTÜ ProDia on juunis 2013 asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on edenda dialoogi ja sidusat ühiskonda tööturu, tervishoiu, sotsiaalkaitse, ettevõtluse, meedia, integratsiooni ja teistes seotud valdkondades, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

  • erinevate projektide elluviimine ülaltoodud valdkondades;
  • erinevate teenuste osutamine ülaltoodud valdkondades;
  • koolitus;
  • nõustamine;
  • uuringute läbiviimine;
  • rahvusvahelise koostöö arendamine

MTÜ ProDia taotleb toetusi Eesti riigieelarvelistest ja välisvahenditest (sh EL fondid ja programmid) ülaltoodud tegevuste elluviimiseks. Samuti osutab ProDia teenuseid nii avaliku- kui erasektori asutustele nendes valdkondades.

Majandusaasta aruanded:

2015. a aruanne

2014. a aruanne

2013. a aruanne