Seminarid

Projekti käigus viidi läbi supervisiooniseminarid õpetajatele, koolijuhtidele, nõustamiskeskuste spetsialistidele ja teistele seotud asutuste esindajatele.

Seminarid viidi läbi 10.12.2014 ja 11.12.2014 Tartus, 05.02.2015 ja 06.02.2015 Tallinnas, 28.04.2015 Jõhvis, 29.04.2015 Rakveres, 22.05.2015 Tartus, 9.09.2015 Kiltsis, 21.10.15 Tallinnas, 05.11.15 Tartus, 30.11.15 Tartus, 8.04 ja 22.04.16 Valgas, 26.04.16 Pärnus, 12.04.16 Tartus ja 13.04.16 Tallinnas.

Seminarid algasid häälestumisega teemale ja grupile, kus tutvustati kaasava hariduse põhimõtteid ja maailmapraktikaid. Seejärel toimus grupitööd erinevatel meetoditel, toomaks
esile uusimmigrantidega töötamise kogemust, teadvustamaks ressursse ja osundamaks vajakajäämistele. Seminaripäev lõppes senise teretere.eu keskkonna tutvustusega ja selle
arendamiseks sisendi kogumisega.

Kokku oli seminaridel 242 osalejat, sh 131 õpetajat, 47 koolijuhti, 47 nõustamiskeskuse spetsialisti, 9 kohaliku omavalitsuse spetsialisti ja 5 muu asutuse esindajat. Samuti osalesid seminaridel Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialist ning projekti partnerite töötajad.