Ennetustöö arendamine tervishoius

EAK 400px element vasakul kiri paremal arengukoostoo

 

Projekt "Ennetustöö arendamine tervishoius"

Projekti üldeesmärk:

  • parandada Moldova elanike tervisekäitumist ja õigeaegset ravi.

Projekti otsene eesmärk:

  • töötada välja, testida ja rakendada uusi lähenemisi tervisehoiu ennetustöös oluliste haiguste osas Moldova elanikkonna seas, sh kasutades kaasaegseid e-lahendusi.

Tegevused:

1. Eesti ekspertide visiit Moldovasse;

2. Moldova tervishoiu ennetuspoliitika kujundajate ja spetsialistide visiit Eestisse;

3. Vajadusanalüüsi, soovituste ja hindamismetodoloogia väljatöötamine Moldovas;

4. Tervishoiu ennetuse e-lahenduse arendamine ja piloteerimine;

5.Koolitusseminaride korraldamine perearstidele, personalijuhtidele, kodanikuühendustele jt sihtgruppidele;

6. Ümarlaua korraldamine ennetustöö teemal;

7. Piloteeritud tervishoiu ennetustegevuste tulemuslikkuse hindamine;

8. Seminar Moldovas projekti tulemuste tutvustamiseks.

Läbiviimise periood:

september 2017 - august 2018

Partnerid:

Projekti viivad ellu EEsti juhtpartner MTÜ ProDia ja Moldova-poolne partner MTÜ Center for Information and Communication in Health

Rahastaja:

Projekt on rahastatud Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

Projekti peamised tulemused:

Aruanne „Terviseedenduse e-lahendused: Eesti ja Moldova võrdlev ülevaade“, sh

Moldova uus loodud terviseedenduse veebiportaal Pro Sanatate