Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine

Projekt nr EPF2013-6
„Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine"

Lühikokkuvõte

Üldeesmärk - hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine
Otsene eesmärk - varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine, sh:
• audiojuhise loomine Vao Majutuskeskuses viibivatele VPT-le ja RKS-le;
• ühistegevuste pakkumine vastuvõtukeskuses ja väljaspool.

Projekti sihtrühmad:
• Vao Majutuskeskuses viibivad varjupaigataotlejad (VPT) ja rahvusvahelise kaitse saajad (RKS) – keskmiselt 12-15 isikut kuus, kokku kogu projekti kestel kuni 75 isikut
• Väike-Maarja valla elanikud – kuni 75 isikut (kokku ca 4800 elanikust)

Tegevused:
1. Ühisürituste korraldamine VPT-le ja RKS-le ning Väike-Maarja valla elanikele.
2. Audiojuhise publitseerimine Vao Majutuskeskuses viibivatele VPT-le ja RKS-le.
3. Projekti juhtimine ja aruandlus.

Oodatavad tulemused:
1. Ühisüritused ette valmistatud ja läbi viidud kokku kuni 150-le VPT-le ja RKS-le ning kohalikule elanikule Väike-Maarja vallas.
2. Audiomaterjal juhistega Vao Vastuvõtukeskuses sisseelamiseks koostatud ja välja antud mälupulgal, kokku 50eksemplari 8 keeles: inglise, vene, prantsuse, itaalia, hispaania, dari, araabia, pushtu. Keelte lõplik loetelu lepitakse kokku rahastajaga.
3. Projekti õigeaegselt ja efektiivselt juhitud ning aruandlus korrektselt koostatud.

Periood:
02.01.2014 - 31.05.2015, kokku 17 kuud.