Infovahetus

Projekti käigus loodi SA INNOVE kodulehe alamleht uusimmigrant ja roma päritolu õpilaste õppenõustamise teemal, kasutades ära nii senises keskkonnas www.teretere.eu sisalduvat kui luues ka uusi materjale. Eesmärgiks on, et teemaga seonduv info oleks püsivalt kättesaadav ühest kohast internetis. Materjalid on kättesaadavad alates septembrist 2015 aadressil: http://www.innove.ee/et/yldharidus/muu-kodukeelega

Sügisel 2015 algasid koolide, õppenõustamiskeskuste ja teiste osapoolte teavitus loodud keskkonnast, kasutades veebireklaami hariduse ja seotud valdkondade alastel veebilehtedel ja portaalides.

Ühtlasi korraldati tegevuse 3 raames 2 uusimmigrant ja roma päritolu õpilaste õppenõustamise alast võrgustikuüritust. Esimene neist toimus 08.12.2015 nii Tartus kui Tallinnas videosilla vahendusel, teine toimus 21.04.2016 Tallinnas, vt täpsemalt http://www.prodia.ee/21-04-2016-konverents

Projekti raames anti välja ka infovoldik hiljuti Eestisse elama asunud lapse või roma päritolu lapse õppetöö ladusaks korraldamiseks nõu ja info kohta, mille saab alla laadida siit.