21.04.16 konverents

Uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste õppenõustamise võrgustiku konverents

Aeg: 21. aprill 2016 kell 10.00 -16.00
Koht: Hotell Euroopa, Paadi 5, Tallinn www.euroopa.ee
Korraldajad: MTÜ ProDia, SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, SA Innove

Kellaaeg Teema
10.00 – 10.30 Saabumine, registreerumine, tervituskohv nii Tartus kui Tallinnas

I osa „Mitmekultuuriline kool – võimalused ja väljakutsed"
10.30 – 10.45 Kersti Kivirüüt, Haridus- ja Teadusministeerium – tervitussõnad
Tanel Mätlik, MTÜ ProDia – projekti kokkuvõte
10.45 – 11.05 Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeerium – „Mitmekultuuriline kool ja kultuuridevaheline õpe"
11.05 – 11.25 Annika Haas, MTÜ Ambulartoorium – „Kaameraga romade kogukonnas"
11.25 – 11.45 Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli Eetikakeskus – „Kuidas on multikultuursus ja väärtuskasvatus seotud?"
11.45 – 12.00 Ühine arutelu

12.00 – 13.00 Lõuna

II osa „Õpilase, õpetaja ja koolijuhi vaade"
13.00 – 13.20 Kadri Eensalu, MTÜ Youth For Understanding – projektist „Coloured classes"
Sarah Kriegler, MTÜ Youth For Understanding – YFU õpilase edulugu
13.20 – 14.00 Merje Leemets, Kiltsi Põhikool – Kiltsi kooli edulugu
Lena Jago, Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus – Põgenike haridusnõustamisest Lääne-Virumaal
14.00 – 15.00 Arutelu rühmades (4 rühma); teemad
- Mis toetab roma noort haridusteel püsimisel?
- Kuidas koolikultuur aitab toetada eesti keele omandamist?
- Kuidas juhtida kultuuridevahelist dialoogi?Kuidas ületada ksenofoobiat?
- Nn tummas faasis õpilane koolis – kuidas teda kaasata?
III osa „Töörühmade kokkuvõtted"
15.00 – 15.50 5 rühma arutelude esitlused
15.50 – 16.00 Kersti Kivirüüt, Haridus- ja Teadusministeerium – päeva kokkuvõte