08.12.15 infopäev

Uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste õppenõustamise võrgustiku infopäev

Aeg: 8. detsember 2015 kell 9.00 -13.30
Koht: Haridus- ja Teadusministeeriumi esindused Tartus (Munga 18) ja Tallinnas (Tõnismägi 11). Peeter Põllu saal Tartus ja Ferdinand Eiseni saal Tallinnas.
Korraldajad: MTÜ ProDia, SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
Kõnejuhid: Tallinnas – Külli Vollmer (ProDia), Tartus - Mariann Rikka (HTM)

Kellaaeg Teema

9.00 – 9.30 Saabumine, registreerumine, tervituskohv nii Tartus kui Tallinnas
9.30 – 10.15 Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeerium - „Kaasava hariduse põhimõtted, erinevate haridusvaldkondade võimalused, Rajaleidjate roll, rahastusvõimalused" (esineja Tartus, videosild Tallinnas)
10.15 – 10.50 Liana Roosmaa, Siseministeerium - „Uussisserändajate kohanemisprogrammi tutvustus" (esineja Tallinnas, videosild Tartus)
10.50 – 11.00 Vitamiinipaus
11.00 – 11.45 Kersti Kivirüüt Haridus- ja Teadusministeerium - „Rajaleidjate keskuste õppenõustamisteenuse tutvustus ja ootused keskustele seoses uussisserändajatega" (esineja Tartus, videosild Tallinnas)
11.45 – 12.05 Ave Härsing, SA Innove – veebikeskkonna „Muu kodukeelega laps" võimaluste tutvustus" (esineja Tallinnas, videosild Tartus)
12.05 – 12.45 Arutelu videosilla vahendusel
12.45 – 13.00 Kokkuvõtted päevast
13.00-13.30 Lõuna